Istorija SEO optimizacije

Jedan od većih problema pri pisanju istorije SEO optimizacije jeste opskurna etimologija njenog nastanka. Po pravilu, termin optimizacija sajta za pretraživač podrazumeva da bi trebalo razmotriti relevantnu istoriju koja prati razvoj samih pretraživača. Problematični aspekt te implikacije jeste činjenica da pretraživači i internet nisu oduvek postojali u svojoj modernoj formi. Na primer, internet bi se unekoliko mogao slediti do svojih korena 1958. kada je AT&T uveo prvi komercijalni modem, omogućavajući udaljenim računarima da komuniciraju preko običnih telefonskih linija. Ali, dok su tehnički koreni interneta već bili u upotrebi, termin “internet” nije ušao u upotrebu sve do decembra 1974. kada je usvojen u Zahtevu za komentare (RFC) 675 objavljenom u Programu za kontrolu internet prenosa. Otprilike u isto vreme, „internet“ počinje da se koristi kao uobičajeni naziv, kako se ARPANET povezuje sa NSFNet-om, označavajući bilo koji internet prenos uz pomoć TCP / IP-a.

spektrum kooperativa
Profesionalna marketinška, programerska i SEO firma – Spektrum kooperativa (spektrum.rs)

Kako se internet razvijao, veći uvid u potrebe organizovanja i pronalaženja distribuiranih podataka inspirisao je programere da kreiraju sredstva za pretragu informacija. Prvi prepoznatljivi pretraživač kreiran je kao školski projekat 1990. godine, u formi tekstualno-baziranog indeksa „arhiviranih“ i deljenih fajlova za Protokol prenosa datoteka (FTP) – zbog čega i dobija naziv „Archie“, jer taj naziv odgovara parametrima dužine. Ovaj alat, naravno, nije podsećao na današnju modernu formu pretraživača sa pristupačnim grafičkim korisničkim interfejsom i pozadinskim kompleksnim algoritmima za nalaženje, prikupljanje i organizovanje informacija. Kao i internet, pretraživači su se razvijali prateći iskorake u tehnologiji i u skladu sa iskrsavanjem novih potreba.

Na primer, 1992. godine Gopher postaje prvi pretraživač koji se služi paradigmom hiperteksta. Samo godinu dana kasnije, grafički Mosaic veb pretraživač poboljšao je Gopherov prvenstveno tekstualno-bazirani interfejs. Otprilike u isto vreme, Vandek je postao prvi pretraživač koji pristupa i veb indeksiranju i pretražuje indeksirane stranice na vebu. Do 1998. godine glavni danas postojeći pretraživači već su bili u razvoju.

SEO optimizacija je simptomatski izrastala iz razvoja pretraživača i Svetske internet mreže. Kako su kapaciteti pretraživanja prirodnog jezika dizajnirani u alatima pretraživača, ustanovljeno je da je relevantnost rangiranih rezultata značajna za promet koji se odvija na veb stranici. Radije nego da bude samo zbirka zajedničkih datoteka, Svetska internet mreža razvila je koncepte e-trgovine i internet marketinga. Sa novim prihodima od prodaje koje na taj način ostvaruju, kompanije su prepoznale vrednost kreiranja i promocije svojih veb sajtova.

Najraniji SEO pioniri takođe su uvideli da je internet ne samo zanimljiv, već i efikasan industrijski izvor prihoda. Na primer, Greg Boser je 1994. godine zaključio da bi mogao iskoristiti internet za prodaju protivpožarne opreme sa zaštitnom penom. Izgradio je veb stranicu i počeo da traži načine na koje bi mogao privući potencijalne kupce na svoj sajt radi prodaje. Isto tako, 1996. godine, Christine Churchill otkrila je potencijal internet marketinga nakon što je napravila veb stranice za svog poslodavca i zapazila iscrpnost radova uloženih u njihovo održavanje. Njen suprug i prijatelj razvili su softverske alate kako bi olakšali taj deo posla; i, ubrzo zatim, osnovala je onlajn kompaniju koja prodaje ove softverske alate. Ove rane izabrane priče objavljene su u zbirci intervjua o Istoriji SEO.

Mnogi od ovih ranih pionira vremenom su se upoznali i učili jedni od drugih bilo usmeno ili preko pretplata na e-mail marketing informatore posvećene tom novom polju marketinga internet pretraživanja. Na primer, John Audette je 1995. godine osnovao Multi-media marketing grupu (MMG) kod jezera Osvego u Oregonu, prodajući 4.000 primeraka svoje onlajn knjige od 30$ o marketingu na Svetskoj internet mreži. Regrutovao je i mnoge buduće SEO pionire, uključujući Marshall Simmonds i Derrick Vheeler koji su se 1997. zajedno sa njim preselili u Bend, Oregon. Johnov prvobitni plan bio je samo da asistira kompanijama u multimedijalnim projektima, ali uz sve veću upotrebu interneta za onlajn marketing, shvatio je da u tome ima mnogo većih mogućnosti. Na primer, MMG je kreirao čuveni rani I-pretraživački internet marketing informator koji je svojevremeno imao od 15 do 20 000 pretplatnika.

Džon je takođe regrutovao renomiranog ranog pionira Dannija Sullivana kako bi podučavao njegovo osoblje trikovima zanata pretraživačkog rangiranja, a tokom tog sastanka skovao je i frazu “optimizacija za pretraživač”. Da li je to zaista bila prva upotreba tog termina ili ne nije poznato. Bitno je istaći da su svi rani pioniri otkrivali važnost internet marketinga preko veb stranica i potrebu za njihovim optimizacijom u viši rang preko pretraživača i povećanog prometa. Ovi pioniri su se i ne znajući bavili aktivnošću koja će postati poznata kao „optimizacija za pretraživač“. Danas se SEO ponekad koristi zajedno sa „marketingom za pretraživač“, sličnim izrazom koji se razvio u poslednjoj deceniji.

SEO pioniri učili su jedni od drugih i ponekad se takmičili jedni protiv drugih, otkrivajući nove metode za optimizaciju pretrage. Kao i pri otkriću interneta, tehnologija je napredovala i koristila se, ali pojmovi povezani s razvojem tih novih alata i industrija nisu u potpunosti konceptualizovani. Iako je prošlo skoro 20 godina od nastanka pretraživača, sve činjenice o istoriji SEO još nisu poznate, zbog čega je naš cilj da kroz intervjuisanje ranih pionira podelimo njihovo znanje o tome i naučimo više. Kao i evolucija interneta od njegovog nastanka 1958. godine, do njegove prve semantičke reprezentacije 1974. godine, pa sve do danas, i istorija SEO nastaviće da evoluira u nove forme zahvaljujući radu kako ranih tako i modernih pionira.

Prevod: PrviNaGuglu.rs

Izvor: Link